शिर्डी साई बाबा दर्शन लाइव

अनंतकोटी ब्रंम्हाण्डनायाक। राजाधीराज योगीराज। परब्रंम्ह श्री सच्चीदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।

अनंतकोटी ब्रंम्हाण्डनायाक। राजाधीराज योगीराज।
परब्रंम्ह श्री सच्चीदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीविष्णुस्वरुपाय अनंतस्वरुपाय श्रीसाईदेवाय नमः
सबका मालिक एक। श्रद्धा सबुरी।

ये भी पढ़े – महाकाल दर्शन लाइव