शिर्डी साई बाबा दर्शन लाइव

अनंतकोटी ब्रंम्हाण्डनायाक। राजाधीराज योगीराज।
परब्रंम्ह श्री सच्चीदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीविष्णुस्वरुपाय अनंतस्वरुपाय श्रीसाईदेवाय नम
 ।। सबका मालिक एक। श्रद्धा सबुरी।